Category

September 23, 2022

One Health in the Virtual Park เดือนกันยายน หัวข้อ “เส้นทางกัญชา"
One Health in the Virtual Park เดือนกันยายน หัวข้อ “เส้นทางกัญชา”

“ปลดล็อคกัญชา” เสรีแค่ไหน? ควรรู้อะไรบ้าง? หลังจากที่มีการปลดล็อคพืชกัญชา กัญชง พ้นจากบัญชียาเสพติดแล้ว ทำให้หลายคนให้ความสนใจ และมีข้อสงสัยเป็นจำนวนมากกับการใช้งานพืชประเภทนี้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN: Thailand One Health University Network) จึงพาผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วนผู้มีความรู้เกี่ยวกับกัญชา ทั้งด้านวิชาการและด้านกฎหมาย มาร่วมพูดคุยกันอย่างพร้อมเพรียง ในเสวนาออนไลน์ “One Health in the Virtual Park” เดือนกันยายน ในหัวข้อ “เส้นทางกัญชา” กัญชามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร? รู้จักกัญไว้: เหรียญสองด้านของกัญชา ประโยชน์ทางการแพทย์และโทษของกัญชาคืออะไร? บริโภคแค่ไหนถึงไม่เป็นอันตราย? รศ.ดร. สุรพล นธการกิจกุล อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อธิบายไว้ว่า กัญชานั้นปลูกได้อย่างเสรีในหลายประเทศทางฝั่งตะวันตก โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เปิดเสรี กัญชานั้นเป็นพืชล้มลุก ตระกูลเดียวกับกัญชง แต่กัญชามีปริมาณสารออกฤทธิ์สำคัญ คือ Tetrahydrocannabinol หรือ THC มากกว่า ณ ตอนนี้ชาวไทยสามารถปลูกกัญชาเพื่อบริโภคเองและเชิงพาณิชย์ ได้แล้ว โดยต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ก่อน การใช้กัญชาในเชิงรักษานั้น…

Read article