Showing 1-10 of 37 results

SAEHUN 2020 Followship Program

March 6, 2020
0
"CALL FOR APPLICATIONS" Opportunity to join SEAOHUN 2020 Fellowship! The Southeast Asia One Health University Network (SEAOHUN) Fellowship Program places young professionals in academic and research institutions, government, international organizations, and non-governmental organizations, to gain practical experience working on One …

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และความรุนแรงของโรค

February 13, 2020
0

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ถูกจัดเป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งองค์การอนามัยโลกเรียกไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า WuHan 2019 nCoV ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคและสถาบันวิจัยจีโนมิกส์ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถถอดรหัสพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ที่แยกได้จากผู้ป่วยชาวจีนจำนวน 9 ราย ซึ่งมีการอักเสบของปอดที่เกิดจากเชื้อไวรัส และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งในเมืองอู่ฮั่นในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563 ในจำนวนผู้ป่วยเหล่านี้ ผู้ป่วยจำนวน 8 ราย มีประวัติไปที่ตลาดหัวหนาน และอีกหนึ่งรายได้เข้าพักอยู่ในโรงแรมใกล้ตลาดหัวหนาน โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แยกได้จากผู้ป่วยทั้ง 9 รายนั้น มีพันธุกรรมเหมือนกันถึง 98-99% และยังมีพันธุกรรมเหมือนกันกับซาร์สไคโรนาไวรัสที่แยกได้จากค้างคาวในโจวซานซึ่งอยู่ทางตะวันออกของจีน ถึง 88% แต่มีพันธุกรรมเหมือนกันกับซาร์สไคโรนาไวรัสที่ระบาดทั่วโลกในช่วงปีพ.ศ. 2545-2546 เพียง 79% และมีพันธุกรรมเหมือนกันเมอร์สโคโรนาไวรัสที่ระบาดในคาบสมุทรอาระเบียในปีพ.ศ. 2555 …