Dean

Chiangmai University

Chiang Mai University

Mahidol University

Mahidol University

Chulalongkorn University

Chulalongkorn University

Khon Kaen University

Khon Kaen University

Kasetsart University

Kasetsart University

Prince of Songkla University

Prince of Songkla University

Thammasart University

Thammasart University

Chulabhorn Royal Academy

Chulabhorn Royal Academy

Mahasarakham University

Mahasarakham University

Walailak University

Walailak University