ออสเตรเลียเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่แข็งจีน

ผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่แข็ง (frozen patty food berry) จากจีน ถูกบริษัทผู้จำหน่ายในออสเตรเลียเรียกคืนจากท้องตลาดเพราะพบมีควมเชื่อมโยงของการเแพร่โรคตับอักเสบชนิดเอ (Hepatitis A) เมื่อเร็วๆ นี้กับโรงงานผนึกลงกล่องในจีนที่ไม่มีสุขลักษณะที่ดีและคุณภาพน้ำที่ใช้ไม่ดี ทำให้มีคนป่วย ๕ ราย อาการของโรคนี้ มีทั้งคลื่นเหียน และเป็นไข้ อ้างอิง New York Time