วัณโรคดื้อยาเป็นปัญหาร้ายแรงในปาปัวนิวกีนี

ปาปัวนิวกีนีมีคนป่วยวัณโรคใหม่เพิ่มขึ้นราวปีละ ๓ หมื่นราย โดยที่ ๔๐๐ รายเป็นชนิดเชื้อดื้อยาหลายตัว (multi-drug resistant) และขณะนี้ก็มีเชื้อชนิดที่เรียกว่า super-resistant หรือดื้อระดับซุปเปอร์ ที่ทำให้มีผู้ป่วยด้วยเชื้อนี้ ๙ รายในปาปัวนิวกีนี และอีก ๑ รายในเออเสเตรเลียที่มือง Cairns กำลังจะเสียชีวิต ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาเชื่อวัณโรคสายพันธุ์ที่ดื้อยาหลายตัว ราว ๔ พันเหรียญต่อราย และ สำหรับเชื้อสายพันธุ์ที่ดื้อยาสุดๆ นั้นสูงถึง ๑ หมื่น ๘ พันเเหรียญ ปัญหานี้เป็นปัญหาหนักสำหรับประเทศที่มีระบบสาธารณสุขเปราะบางอย่าง ปาปัวนิวกีเนีย และก็เสี่ยงที่จะแพร่เข้าไปยังออสเตรเลียที่ห่างออกไปไม่ไกลนักอีกด้วย อ้างอิง ABC news Note: Multi-drug resistant Tuberculosis in Papua New Guinea