One Health One World

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพหนึ่งเดียว“One Health One World” ขึ้น และคณะกรรมการได้ทำการตัดสินให้ผู้เข้าประกวดดังต่อไปนี้ได้รับรางวัล1. ทีม La nueva asasina ได้รับรางวัลชมเชยจากผลงาน “One Life” โดยได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร2. ทีม กินเกี๊ยว เมี้ยว หง่าว ได้รับรางวัลชมเชยอับดับที่ 2 จากผลงาน “แผนร้ายของนายแบคทีเรีย” โดยได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร*หมายเหตุ– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด– ทางศูนย์ประสานงานเครือข่าย…

Global One Health 2019

Global One Health 2019 for Better Health of All ในงานพบกับณัฐ ทิวไผ่งาม มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี 500 ท่านแรก และลุ้นรับฟรี Apple Ipad ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ พาร์ค 2 ไอคอนสยาม…

en_USEnglish
thไทย en_USEnglish
Copy link
Powered by Social Snap