THOHUN เปิดรับสมัครอบรมระยะสั้น “International Short Course on Ecosystem Health”

  เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network; THOHUN) จะจัดให้มีการอบรมระยะสั้น "International Short Course on Ecosystem Health" (ใช้ภาษาอังกฤษตลอดการอบรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาจากสหสาขา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ รวมถึงทักษะทางเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการสืบสวน ป้องกัน ควบคุม และตอบโต้โรคอุบัติใหม่/ซ้ำ เช่น geographic information system (GIS) risk detection and risk analysis model based reasoning and risk communication participatory epidemiology และ geographic information system รวมทั้งให้นักศึกษาจากสหสาขาเหล่านี้ ได้มีโอกาสในการสืบสวนโรค และหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่เกิดขึ้น จากคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานจริงร่วมกันในหมู่บ้านสุขภาพหนึ่งเดียวสาธิต [...]

By |2019-05-22T11:33:03+07:00May 7th, 2019|Uncategorized|0 Comments

Wellcome Trust Grant on “Our Planet, Our Health”

The Wellcome Trust has called for proposal : "Our planet, our health" The deadlines are: •        Deadline for preliminary applications: 29 January 2016, 17.00 GMT •        Decision on preliminary applications: March 2016 (date to be confirmed) •        Deadline for full applications: August 2016 (date to be confirmed) •        Decision on full applications: October 2016 (date [...]

By |2015-09-23T12:26:57+07:00September 23rd, 2015|Thohun Blog, Uncategorized|0 Comments

THOHUN board meeting August 4, 2015

THOHUN Steering Committee meeting was held on August 4, 2015, at The Sukosol Hotel, Bangkok. Representatives from USAID and One Health Workforce also attended the meeting. The meeting no. 2/2015 of the THOHUN Steering Committee was held to discuss results from a recent SEAOHUN and NCO meeting with key partners, namely USAID, UMN, and Tufts [...]

By |2015-10-22T15:42:54+07:00August 6th, 2015|Thohun Blog, Uncategorized|0 Comments

Taking action: WHO responds to Ebola in West Africa

Since notifying the world of the Ebola outbreak in West Africa on 23 March 2014, WHO has, in partnership with the international health community, mobilized its largest response to the most severe and most complex outbreak in the history of this disease. WHO’s public health expertise, linkages with government and technical networks are unparalleled and [...]

By |2015-06-29T07:00:00+07:00June 29th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Helping Guinean communities fight Ebola

In May 2015, cases of Ebola began to appear in Tanene, Dubreka Prefecture, Guinea, an area that had previously been unaffected. To ensure the outbreak does not spread, WHO and partners have launched a surveillance campaign to find individuals who might be infected. Through household visits, a presence on prefecture streets and conversations with influential [...]

By |2015-06-26T07:00:00+07:00June 26th, 2015|Uncategorized|0 Comments

International Health Regulations: Ebola preparedness

Since 2014, over 110 countries have received support to strengthen public health response capacities in relation to Ebola virus disease (EVD). Since October 2014, WHO has deployed over 230 individuals to support preparedness efforts in priority countries. As of May 2015, 7 of the 14 priority countries have successfully achieved a heightened level of preparedness, [...]

By |2015-06-24T07:00:00+07:00June 24th, 2015|Uncategorized|0 Comments

One of Sierra Leone's toughest slums beats Ebola

On a stretch of scenic coastline at the edge of the Atlantic Ocean sits one of Freetown, Sierra Leone’s, toughest neighbourhoods – Moa Wharf. It is a cluster of congested, tightly-packed corrugated iron and brick homes and shops. The passageways are narrow and crowded. Residents and visitors find themselves in close, intimate contact as they [...]

By |2015-06-22T07:00:00+07:00June 22nd, 2015|Uncategorized|0 Comments

Use of endoscope can continue

US FDA advised that Duodenoscopes for endoscopeic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) can continue for patients who need them. The scopes manufactured by Olympus Corp. was determined to be a cause of a recent outbreak at UCLA hospital of a carbapenem-resistant enteric bacteria (CRE) that infected around 179 people and killed around half of them. The devices [...]

By |2015-03-06T11:14:02+07:00March 6th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Hong Kong flu situation 2015

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยจำนวน 71 ราย จากโรคไข้หวัดใหญ่ ส่วนมากเป็นเชื้อ H3N2 influenza และในจำนวนนี้เสียชีวิตไป 54 ราย สูงกว่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่มีผู้ป่วย 56 รายและตายไป 43 ราย ตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธุ์ มีคนป่วยเข้าโรงพยาบาลในฮ่องกงแล้ว 439 ราย และตายไป 325 ราย สูงกว่าปี 2014 การระบาดในฮ่องกงส่วนมากอยู่ในย่านพักอาศัยคนชราและโรงเรียน   Ref: Outbreaknewstoday Tag: flu, outbreaks, Hong Kong,

By |2015-03-06T11:11:07+07:00March 6th, 2015|Thohun Blog, Uncategorized|0 Comments