การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและจัดการกับข้อมูลข่าวสาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

แนะนำหลักสูตร

1
แนะนำหลักสูตรสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

บทเรียน

1
1. การสื่อสารความเสี่ยงเบื้องต้น
2
2. การให้คำแนะนำ และการเจรจา
3
3. การสัมภาษณ์
4
4. การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
5
5. การสังเกตการณ์
Get course
Enrolled: 0 students
Lectures: 6
Level: Basic